ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Њу Лајн 2015 ДООЕЛ
веб страна: kosa.mk

Датум на стапување во сила: 01-05-2023

1. Вовед
Постојат услови под кои работи оваа веб-локација и служат како договор помеѓу нас и вас. Овие Услови ги објаснуваат правата и обврските на сите корисници (во натамошниот текст: Вие) и правата и обврските на kosa.mk (во понатамошниот текст ние) во врска со услугата/производите што ги даваме преку оваа страница. Пред да го овластите извршувањето на нарачката, внимателно прочитајте ги овие Услови и изјавата за приватност. Со користење на нашиот продавница и овластување на нарачката, вие автоматски се согласувате со нашите Услови и правила. Доколку не се согласувате со овие Услови, ве молиме не нарачувајте од нашиот продавница.
Овие Услови и правила може да се променат, затоа треба внимателно да ги читате секој пат кога ќе нарачате.
2. Користење на онлајн продавницата
Условите и правилата се важни и за вас и за нас. Овие Услови се дизајнирани да не обврзат со договорен договор, да ги заштитат вашите права и нашите права како бизнис. Во моментот на поставување на нарачката, вие се согласувате со овие Услови. Се согласувате дека:
а. Оваа онлајн страница можете да ја користите за да вршите активности поврзани само со целта на овој продавница.
б. Нема да извршите никаква неправилна наредба или со негативни намери. Доколку видиме дека е направена таква нарачка, имаме право да не ја испраќаме стоката до дестинацијата наведена од вас.
в. Исто така, должни сте да ни дадете податоци како име, презиме, телефонски број и точна адреса. Овие детали ни служат за да ве идентификуваме и да ве контактираме кога сакаме да ја испорачаме нарачката.
г. Ако не ни дадете точни или целосни информации, можеби нема да можеме да ја исполниме вашата нарачка.
Со нарачка на нашиот онлајн продавница, гарантирате дека имате над 18 години и сте полнолетни да стапите во договорна врска со нас.
3. Достапност на услугата
Можеме да испраќаме продукти во Северна Македонија, Косово, Албанија. Цените за транспорт варираат во зависност од територијата на која се врши достава. Видете ги транспортните трошоци изразени на крајот од порачката.
4. Како се склучува договорот меѓу нас
Деталните информации во Условите и правилата не претставуваат понуда за продажба, туку претставуваат покана од наша страна за да нарачате. Договорот нема да стапи на сила доколку не ја одобриме вашата нарачка. Ќе ви испратиме е-mail со потврда дека сте направиле нарачка, но тоа не значи дека ќе ви ја испратиме стоката доколку оцениме дека исполнувањето на нарачката е незаконско или ако нарачката не е во согласност со Условите и Правилата опишани овде. Договорот стапува во сила во моментот кога нарачаниот производ ќе го напуштат магацинот на kosa.mk за да дојдат кај вас.
5. Достапност на производи
Сите нарачки за нашите производи подлежат на достапност од наша страна и поради оваа причина, доколку имаме проблем со Вашата набавка на нарачаниот производ или ако производот не е на залиха, без разлика дали продолжува да се рекламира на продавницата , го задржуваме правото да ги споделиме овие информации со вас и да ви понудиме друга ставка со ист или повисок квалитет и со иста вредност како и производот што недостасува што сте го нарачале однапред. Доколку не го сакате производот за замена што го нудиме, нема да имате обврска да продолжите да нарачувате кај нас.
6. Одбивање на нарачката
Го задржуваме правото да отстраниме предмети од продавницата за онлајн нарачки во секое време и го задржуваме правото да додаваме/отстрануваме или ажурираме кој било материјал или содржина на овој продавница. Иако ќе го оневозможиме завршувањето на секоја нарачка со вас, може да има исклучителни случаи кои ќе нè наведат да ја одбиеме Вашата нарачка, што имаме право да го направиме во секое време.
Ние немаме никакви обврски кон вас или кон трети лица ако сметаме дека треба да одбиеме нарачка или ако отстраниме ставки од нашиот продавница. Немаме никакви обврски кон никого доколку ги отстраниме, додадеме, ажурираме нашите материјали или производи на онлајн продавницата.
7. Испорака
kosa.mk секогаш ќе се труди да се погрижи да немате никакви проблеми со пристигнувањето на вашата пратка. Испораката ќе ја изврши транспортна компанија која има свои услови и услови кои се менуваат и за кои не сносиме никаква одговорност во моментот кога артиклот е во движење, односно е надвор од нашиот магацин. Стоката може да се одложи поради многу причини, од кои некои може да бидат виша сила, тешки временски услови, блокирање на копнени патишта поради работи или кој било друг вид на фактор што го попречува протокот на процесот на транспорт на стоки.
8. Цена и плаќање
Иако се грижиме да се осигураме дека сите цени објавени на нашиот продавница се точни, може да има случаи на грешки во цените. Доколку ги идентификуваме овие грешки во производот што сте го нарачале, ќе ве информираме што е можно поскоро, додека нарачката ќе биде откажана во моментот и доколку сте извршиле било каква уплата за оваа нарачка, оваа уплата ќе Ви биде вратена веднаш.
Цените прикажани на нашиот продавница за сите огласени артикли вклучуваат ДДВ, но не вклучуваат други трошоци за испорака. Трошоците за испорака ќе бидат вклучени на крајот на нарачката во зависност од цената.
9. Начин на плаќање и рефундирање
На нашата веб-страница имаме два начини на плаќање: готовина на рака и преку банка. Во случаи кога сте платиле преку банка за вашата нарачка и еден или сите производи се без залиха, оваа уплата ќе ви биде вратена во рок од 1 до 5 дена.
10. Заштита на приватноста
kosa.mk ја штити и почитува вашата приватност и лични податоци.
Обработката на вашите податоци ќе биде само во функција на обезбедување дека испораката ќе биде редовна и без одложувања. Исто така, вашите лични податоци ќе се користат, со ваша согласност, при испраќање на различни понуди, промоции и извлекувања што ќе ги организира нашата страница kosa.mk. Нашите клиенти имаат право во секое време да одбијат комуникација на промотивни понуди од страна на kosa.mk
11. Настани надвор од наша контрола
Ние нема да бидеме одговорни за какви било доцнења предизвикани од виша сила. Како што споменавме погоре, но дури и сега, Вишата сила вклучува секој настан што го спречува преносот на предметот од нас кај вас, што е надвор од нашите контролни капацитети. Таквата виша сила вклучува:
а. Различни удари
б. Граѓански протести, инвазија, терористички напади, војна или закани за војна во одреден регион
в. Пожар, експлозии, бури, поплави, земјотреси, епидемии или други природни катастрофи.
г. Неможност за користење копнени патишта.
д. Неможност за користење на телекомуникациската мрежа.
стр. Регулативи, законски и подзаконски акти кои може да управуваат со одреден регион или кои може да се променат во иднина и кои ја ограничуваат нашата можност да го испорачаме нарачаниот предмет.
е. Штрајкови од транспортната компанија или несреќи и нивна неспособност да ја исполнат нарачката.
12. Како да ја затворите вашата сметка и да ги избришете вашите податоци:
Ако ја затворите вашата сметка на групата Хил, повеќе нема да можете да пристапите до Групацијата Хил. Ќе ја изгубите и историјата на купување. Пред да ја затворите вашата сметка, размислете прво да не контактирате. Не сакаме да ве видиме како заминувате и ќе направиме се што можеме за да ги решиме сите проблеми што можеби ги имате. Ако сè уште сакате да ја затворите вашата сметка, проверете дали: немате отворени понуди за ставка и немате неплатени плаќања за обработка на вашата банкарска сметка. Кога ќе испратите барање за затворање на вашата сметка, сите ваши лични податоци ќе бидат избришани.
Затворете ја сметката и избришете ги моите податоци
13. Договор меѓу нас
Овие Услови и Правила го претставуваат договорот меѓу нас во врска со кој било договор што може да го имаме заедно. Овој договор го заменува секој вид на усна или писмена комуникација што можеби сме ја имале претходно.
14. Нашето право да ги промениме овие Услови и правила
Го задржуваме правото да ги ревидираме и заменуваме овие Услови и правила од време на време. Ќе бидете вклучени во Условите и правилата кои важат во моментот кога сте ја направиле нарачката.
15. Предлози
Ги поздравуваме вашите коментари и предлози. Ви благодараме!
Ве молиме испратете ни ги овие предлози и коментари на:

info@kosa.mk